Techniczny instytut certyfikacji i badań

CERTYFIKACJA I BADANIA

MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

URZĄDZEŃ BANKOWYCH,

PRAC (USŁUG) W BUDOWNICTWIE,

SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZAO „Techniczny instytut certyfikacji i badańństwa” jest samodzielną i niezależną od producentów organizacją, specjalizującą się w kompleksowym przeprowadzaniu prac związanych z certyfikacją i testowaniem budowlanych materiałów, konstrukcji i środków ochrony oraz robót (usług) w budownictwie i systemów zarządzania jakością i wydawaniem certyfikatów zgodności Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej.

 

ZAO „Techniczny instytut certyfikacji i badań” została utworzona w końcu 1995 roku. We wrześniu 1996 roku były akredytowane Organ ds. Certyfikacji i Centrum Badawcze Budowlanych Materiałów, Konstrukcji oraz Środków Ochrony. Dalszy rozwój organizacji pociągnął za sobąЪ nabycie na początku 2003 roku własnego budynku z powierzchniami produkcyjnymi. W sierpniu 2003 roku zostało powołane i akredytowane w systemie GOST R (Gosstroj Rosji) Centrum Badawcze „Minskstrojispytanija”. W maju 2004 roku powstał i otrzymał akredytacjęЪ Organ ds. Certyfikacji Prac (Usług) w Budownictwie i Systemów Zarządzania Jakością. Odpowiednio został poszerzony zakres dziedzin akredytowanych w Centrum Badawczym. Od początku 2004 roku prowadzone są prace nad powołaniem Centrum Szkoleniowego Doskonalenia Kadr zorientowanego przede wszystkim na przygotowanie specjalistów ds. jakości. W związku z przejściem systemu standaryzacji Republiki Białoruś na europejskie normy prowadzone są prace dotyczące uzyskania dodatkowej akredytacji Organu ds. Certyfikacji i Centrum Badawczego na prowadzenie prac na zgodność produkcji z dyrektywami Unii Europejskiej i oznakowania CE.

W chwili obecnej certyfikacją (dziedzina akredytacji) obejmujemy:

  • Materiały i konstrukcje budowlane: okna, drzwi, jedno- i dwukomorowe szyby zespolone, szkło, panele i maty ciepło- i dźwiękochłonne, linoleum, suchy tynk, płytki ceramiczne i PCV, materiały dachowe i hydroizolacyjne, dachówka, rury polietylenowe, parkiet, elementy i detale zabudowy ściennej (szafy, pawlacze), zamki, tarcica i inne;
  • Wyposażenie banków: sejfy metalowe szafy, skarbce bankowe, drzwi do skarbców bankowych, punkty wymiany waluty, samochody do przewozu utargów i inne;
  • Środki szczególnej ochrony: żaluzje, rolety (w tym antywłamaniowe), szkło zbrojone, ochronne, samochodowe, kraty, bramy, szkło kuloodporne, odzież kuloodporna i inne.

 

Posiadanie certyfikatów zgodności Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej przez producentów, pragnących pracować na rynkach Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej pozwala na:

  • potwierdzenie wysokiego poziomu jakości i konkurencyjności wytwarzanych wyrobów;
  • zmniejszenie opłat i uproszczenie procedur celnych przy eksporcie;
  • przewagę nad konkurencją przy zawieraniu kontraktów na dostawę wyrobów na duże budowy;
  • konkurencyjność w stosunku do białoruskich i rosyjskich producentów.

Centrum Badawcze „Minskstrojispytanije” testuje wyroby na zgodność z wymaganiami dokumentów normatywnych, obowiązującymi na obszarze Federacji Rosyjskiej. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań przyznawane są certyfikaty zgodności GOST R (Gosstroj Rosji).

 

Współpracownicy Centrum Badawczego mogą brać udział w pracach Komisji przy ocenie stanu produkcji oraz pobierać próbki do przeprowadzenia badań w ramach prac certyfikacyjnych, kończących się wydaniem certyfikatu zgodności GOST R (Gosstroj Rosji).

 

Oprócz prac związanych z certyfikacją i badaniami wyrobów producentów białoruskich i rosyjskich, nasza instytucja współpracuje także z producentami europejskimi. Tylko w latach 2003-2004 przeprowadziliśmy prace certyfikacyjne w Niemczech na rzecz firm: Profine GmbH i Winkhaus GmbH&Co, w Polsce – Winkhaus Polska Sp. z o.o., Metalplast LOB S.A., LB Profile-Poland Sp z o.o., Sokółka Okna i Drzwi S.A. i Stolarka Wołomin S.A.

 

W chwili obecnej zostały zawarte kontrakty na przeprowadzenie prac certyfikacyjnych wyrobów produkowanych przez firmy Pilkington IGP Sp. z o.o. (Polska), Finarex (Polska), UAB Doleta (Litwa), SKAALA Ikuunatehdas Oy (Finlandia), a także wpłynęły zgłoszenia i prowadzone są rozmowy dot. prac certyfikacyjnych w firmie MUL- T-LOCK (Izrael), CZUP Proplasto (profile PCV SPECTUS, Wielka Brytania) i inne.

 

Wysoko wykwalifikowana kadra udziela konsultacji w zakresie procedur związanych z przeprowadzeniem certyfikacji wyrobów, prac (usług) w budownictwie, systemów zarządzania jakością, załatwienia niezbędnych formalności, szybko i na wysokim poziomie prowadzi badania.

 

Zapraszamy do współpracy!

ZAO „Techniczny instytut certyfikacji i badań”, Republika Białoruś

220014, Mińsk, ul. Minina 15

e-mail: tisi@tisi.by

site: tisi.by

gen. dyrektor: Skarga Anatolij Płatonowicz

 

Обратная связь

Мы перезвоним Вам в ближайшее время